Search form

Drɛwɩ (Actes) 22:4

4Minnun nɛn o 'ta 'wʋla "nɛn 'wɩ "paadɩ -trɛ nɛn 'gʋɛ -a -sru "bɛ, an 'tɛ 'pa o da -trilii, min -mie -ka -a 'wɩ 'ji. An -klɔnmɔn 'lee lɩmɔn nun 'kun, an o -fɔ -pʋ 'kuin -a 'wɩ man.