Search form

Drɛwɩ (Actes) 23:1

1Pɔl tin 'banɔn pɛɛnɔn 'nanjɛn tɛin, ɛn e 'nan: «'An "bʋɩnun, Bali -le 'nyranman nɛn maan 'pa 'trilii -e 'e 'bɔ cɛɛgʋ yi -a bɛ, maan -tɔa 'an 'fli -lɔ 'nan, -a -tʋwli 'ka "va te e ya -wlidɩ "fo "dɩ.»