Search form

Drɛwɩ (Actes) 23:14

14Minnun zɩɛ, o -kʋ Bali -pannɔn 'tanɔn 'lee min cejenun va, ɛn o 'nan -wlɛ 'nan: «Kʋa 'pla "da, ɛn kʋ -tɔ 'kʋ wei -da 'nan, -te kʋ'a tian Pɔl -tɛlɛ dɩɛ, -blɩfɛ -tʋwli 'ka 'ko 'kʋ 'le dɩ.