Search form

Drɛwɩ (Actes) 23:18

18'Sounjanun tazan -trɔa 'nɛn zɩɛ -a 'lɛ, ɛn o -kʋ 'sounjanun tazan -dan 'va, ɛn e -yrɛ 'nan: «Pɔl nɛn -pʋ 'kuin bɛ, yaan laabʋ, ɛn e 'mɛn 'nan, 'an 'ta 'nɛn 'gʋɛ -a 'yiɛ 'nan, 'wɩ 'tʋ a "ji -e 'e vɩ 'yiɛ.»