Search form

Drɛwɩ (Actes) 23:21

21Te 'i 'wɩ zɩɛ -a 'sia 'wɩ 'kpa -a dɩ. -Yɛɛ cɩ 'nan, minnun nɛn o san nrɛn -yrɛ "bɛ o -fuba sinjɛn -cia. Waa 'pla "da, ɛn o -tɔ o wei -da 'nan, -te wa'a tian Pɔl -tɛlɛ dɩɛ, wa'a fɛ ble dɩ, ɛn wa'a 'yi 'mlian dɩ. O man a 'e wʋʋdɩ 'va, ɛn o ya -a man -pɛnnan 'nan 'i 'wɩ tɩglɩ 'si "va 'wlɛ.»