Search form

Drɛwɩ (Actes) 23:29

29Ɛn maan 'yɩ 'nan, o 'wɩ 'tɔ Pɔl man 'nan, e ya 'wee -pei -tɔ wɩnun srɛnan. 'Pian 'wɩ 'wlidɩ "tʋ nɛn -e min 'e 'ka 'bɛ man, ɛn -te 'bɛ "cɛɛ dɩ -e 'o min -fɔ -pʋ 'kuin 'bɛ man bɛ, ya'a 'bɛ drɛlɛ dɩ.