Search form

Drɛwɩ (Actes) 23:3

3Ɛn Pɔl "e -yrɛ 'nan: «Bali 'bɛ -taa "yie "sɔn wʋlɛ, i ya "le 'kɔnba ceje nɛn waa man 'wʋ 'fuvu bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. I ya 'i -nyrandɩ 'mɛn 'wɩ -sru 'nan -e 'i 'mɛn 'wɩ tin 'ba "le zɩ -pei -a 'vɩ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ, ɛn i -pei -tɔ wɩ 'bɔ srɛman -a vɩdɩ -a minnun lɛ 'nan, 'waan 'sɔn.»