Search form

Drɛwɩ (Actes) 23:30

30O 'ci 'pa min zɩɛ -a man, ɛn maan 'wɩ 'man, -yee "wɛan maan 'pa 'sia 'yiɛ "nyiandʋ, ɛn maan 'vɩ minnun nɛn o 'wɩ 'tɔ "man "bɛ -wlɛ 'nan 'o 'lʋ 'wɩ 'tɔ "man 'i 'va nun.»