Search form

Drɛwɩ (Actes) 23:6

6Zɩ Pɔl -a -ci -tɔ "le 'nan minnun nɛn 'o cin 'yɩ bɛ o -mienun a Saduze 'nɔn 'a, ɛn o plɔɛnnun a Farizɛn 'nɔn 'a bɛ, -a -nan nɛn yaa 'vɩ 'plɛblɛ tin 'banɔn yei 'nan: «'An "bʋɩnun, Farizɛn min nɛn maan, ɛn Farizɛn min 'bɛ 'an 'ya. Cɛɛgʋ -te o -ta maan tin 'banɔn 'lɛ bɛ, -yɛɛ cɩ 'nan 'an yi -tɛra "da 'nan, minnun nɛn o kaa bɛ o wuanla -kanɔn 'va.»