Search form

Drɛwɩ (Actes) 24:12

12-Te e ya Bali -pan 'kuin -a oo, -te e ya cin yɩ 'kɔnnun -a oo, -te e ya 'fla yei "a oo, min -tʋ 'ka 'an yɩlɛ, te an ya -sa -fɔnan dɩ. Ɛn min 'ka 'an yɩlɛ, te an ya 'wɩ vɩnan minnun lɛ -e 'o 'wluan 'o cin man dɩ.