Search form

Drɛwɩ (Actes) 24:14

14Maan ve 'i yiɛ man 'wein 'nan, 'an tranun -le Bali nɛn an cɩ -a trʋ 'banan, "le zɩ Minsan -a 'vɩ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 'Pian -wee vɛ bɛ, an ya 'ta wʋlanan 'wɩ 'pee -sru. Ɛn 'mɛn vɛ bɛ, "an "yi -tɛala 'wɩ pɛɛnɔn nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ Moizi -le -pei 'fluba ji 'lee 'wɩ pɛɛnɔn nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali 'lewei vɩnɔn 'le 'fluba 'ji bɛ -a da.