Search form

Drɛwɩ (Actes) 24:15

15Bali "e 'nan, minnun nɛn o 'wɩ tɩglɩ dra ɛn o kaa bɛ, 'lee minnun nɛn o 'wɩ 'wlidɩ "dra ɛn o -ka bɛ, o wuanla -kanɔn 'va. An yi -tɛala 'wɩ zɩɛ -a da, ɛn o 'bɔ "o "yi -tɛala "da "nyian.