Search form

Drɛwɩ (Actes) 24:21

21-Te ya'a 'silɛa 'wɩ nɛn maan 'vɩ wei 'plɛblɛ 'ji o pɛɛnɔn yei "bɛ -a dɩɛ. Maan 'vɩ 'nan: 'An "bʋɩnun, an yi -tɛala "da 'nan minnun nɛn o kaa bɛ, o wuanla -kanɔn 'va. -Yee "wɛan nɛn o -ta maan tin 'banɔn 'lɛ cɛɛgʋ.»