Search form

Drɛwɩ (Actes) 24:25

25Zɩ Pɔl -ta bɛ, ɛn e 'wɩ zɩɛ -a -ci vɩdɩ 'sia, zɩ kɔ min 'e 'ta wʋ -e 'e 'sɔ Bali lɛ bɛ, yaa 'vɩ, ɛn zɩ kɔ min 'e 'fli 'kun 'wɩ man bɛ, yaa 'vɩ, ɛn yaa 'vɩ "nyian 'nan Bali -taa minnun pɛɛnɔn 'le tin 'balɛ. -A -nan nɛn nyɛn Felizi cɛɛn, ɛn e Pɔl lɛ 'nan: «Cɛɛgʋ vɛ 'bɔ "yi, -te 'an 'wulo da 'yɩ -e 'mɛin laabʋ.»