Search form

Drɛwɩ (Actes) 25:16

16Ɛn maan 'vɩ -wlɛ 'nan, Rɔm 'nɔn 'ka tin tɛa min da zɩɛ dɩ. Min nɛn o 'wɩ 'tɔ "man "bɛ, 'o 'vale minnun nɛn o 'wɩ 'bɔ 'tɔ "man "bɛ waa, 'o cin ye, -e min zɩɛ 'wɩ nɛn e drɛ 'lɔɔ, o 'wɩ 'tɔ "man "bɛ, 'e 'si "va.