Search form

Drɛwɩ (Actes) 25:23

23-A ta tʋ nɛn e cɛɛn bɛ, Agripa 'lee Bereni -ta. -Wɛɛ ta 'o 'vale min "kaga "nɛn o -kʋ o 'silɛ -sia bɛ waa. 'O 'vale 'sounjanun tanɔn 'lee 'flanɔn cejenun -a -wɛɛ wla tin 'banan. Ɛn Fɛtus "e 'nan, 'o -ta Pɔl -a. Zɩ o -ta -a bɛ,