Search form

Drɛwɩ (Actes) 25:24

24ɛn Fɛtus "e 'nan:

«Mingɔnnɛn Agripa 'lee 'ka pɛɛnɔn nɛn fɛ 'gʋɛ -a -nan bɛ, "ka 'yiɔ, cɛɛ min nɛn Zuif 'nɔn pɛɛnɔn nɛn o ya Zeruzalɛm 'lee Sezare bɛ, o -paanman -a vɩdɩ -a 'nan, e 'ka "le -e -a yiɛ 'e 'fʋ "man "dɩɛ, -nyrɛn 'gʋ.