Search form

Drɛwɩ (Actes) 25:8

8Pɔl -tɔ 'e 'fli -sru -a vɩdɩ -a 'nan: «Ma'an 'wɩ 'wlidɩ "drɛlɛ Zuif 'nɔn -le -pei man dɩ, ɛn ma'an 'wɩ 'wlidɩ "drɛlɛ Bali -pan 'kɔn man dɩ, ɛn ma'an 'wɩ 'wlidɩ "drɛlɛ mingɔnnɛnnun tazan nɛn Rɔm bɛ -yrɛ "dɩ.»