Search form

Drɛwɩ (Actes) 26:16

16'Pian 'i 'wluan, 'i 'tɔ 'i 'cɛin -da lou. -Yɛɛ cɩ 'nan 'wɩ nɛn 'an 'fli kɔɔn 'yiɛ "man "bɛ, -nyrɛn 'gʋ: Mɛin 'pla 'nan -e 'i drɛ 'an 'suzan 'a, -e 'i 'wɩ nɛn yia -nan 'yɩ bɛ -a vɩ minnun lɛ, -e 'an 'fli -kɔɔn "nyian 'yiɛ 'wɩ peenun -ji.