Search form

Drɛwɩ (Actes) 26:29

29Ɛn Pɔl -a 'vɩ 'nan: «-Te e -fʋ "wɛnnɔn oo, ɛn -te e ya tian "kaga oo, 'e drɛ Bali ci 'sɔ wɩ -a, 'nan te 'i 'saza nɛn 'i 'fɔ "va "dɩ. 'Pian minnun pɛɛnɔn nɛn o cɩ 'an wei mannan cɛɛgʋɛ, 'o drɛ "le 'mɛn 'wɩ 'zʋ. 'Pian te o 'ka min lɔ -pʋ 'kuin dɩ.»