Search form

Drɛwɩ (Actes) 26:3

3-Yɛɛ cɩ 'nan Zuif 'nɔn 'le -pei -tɔ wɩnun pɛɛnɔn bɛ yia -tɔa, ɛn 'wɩ nɛn Zuif 'nɔn 'bɔ o -sa -fɔa "da "bɛ yia -tɔa. -Yee "wɛan maan laabo 'i 'lɔ 'nan, 'i man -sran -e 'i "trɔɛn "tɔ 'an wei lɛ.