Search form

Drɛwɩ (Actes) 26:5

5Farizɛn 'nɔn 'bɛ 'ta 'wʋla -pei -tɔ wɩnun da "kaga, ɛn -a min -tʋ nɛn "nɛn 'maan. -Te o ya "vale 'o 'nan wɩ ve bɛ, o -kɔlaman waa ve 'o 'bɔ 'a, kɔɔ waan -tɔa -a -nan 'mɔn.