Search form

Drɛwɩ (Actes) 26:6

6'Bɛ nɛn 'gʋɛ, 'wɩ nɛn -yee "wɛan o -ta maan tin 'banɔn 'lɛ bɛ -nyrɛn 'nan: Bali -tɔ e wei -da -kaa tranun lɛ, 'nan 'e 'wɩ 'tʋ dra -wlɛ, ɛn an ya 'wɩ zɩɛ -a drɛdɩ man -pɛnnan.