Search form

Drɛwɩ (Actes) 28:17

17Yi yaaga "bɛ -sru, ɛn Pɔl Zuif 'nɔn 'tanɔn nɛn Rɔm bɛ o laabʋ 'e 'va. Zɩ 'o cin 'yɩ bɛ, ɛn e 'nan -wlɛ 'nan: «"Bʋɩnun, ma'an 'wɩ 'tʋ drɛlɛ -cee minnun lɛ dɩ, ɛn ma'an 'wɩ 'tʋ drɛlɛ -kaa tranun -le -pei -tɔ wɩ man dɩ, 'pian waan 'kun Zeruzalɛm, ɛn waan 'nɔn Rɔm 'nɔn lɛ.