Search form

Drɛwɩ (Actes) 28:25

25Zɩ o ya bɔɔlanan te o wei 'ka tian drɛlɛ -tʋ dɩɛ, ɛn Pɔl 'wɩ 'gʋɛ -a 'vɩ -wlɛ: «Bali lei 'saun 'le tin a 'nɔnnɔn tʋ nɛn e ciɩla Ezai -va, ɛn e 'wɩ tin 'ba 'ka tranun lɛ bɛ -a man.