Search form

Drɛwɩ (Actes) 3:10

10Waa -tɔa 'nan, min nɛn 'e -nyrandɩ -klɔn -yrɛ nɛn waa laabo -kpɛin fɛnyian bɛ -a "nɛn te e fɛ trʋ "baa bɛ -nyrɛn. Ɛn 'wɩ nɛn e drɛ -yrɛ "bɛ -a 'wɩ ciɩla minnun pɛɛnɔn da, 'wɩ o 'kan.