Search form

Drɛwɩ (Actes) 3:25

25Bali 'lewei vɩnɔn zɩɛ ka ya o kludanɔn 'a, ɛn 'wɩ nɛn Bali -a 'vɩ -kaa tranun lɛ 'nan 'e dra bɛ, 'cɛɛ cɩ -a "nɛn "blɩnɔn 'a. Bali -a 'vɩ Abraam lɛ 'nan:

‹'I kluda min -tʋ 'tɔ 'ji

an -fɛa ve 'trɛdanɔn pɛɛnɔn man,

tɔɔn ɛn Bali -ta 'e 'suzan 'a.›