Search form

Drɛwɩ (Actes) 4:13

13Tɔɔn ɛn tin 'banɔn nɛn 'o cin 'yɩ bɛ 'wɩ o 'kan. -Yɛɛ cɩ 'nan, waa -ci -tɔ 'nan, Piɛri 'lee Zan -le 'wɩ nɛn waa 'vɩ bɛ, o yi -tɛra 'o 'fli da ɛn nyɛn 'ka o ji dɩ. Ɛn waa -ci -tɔ "nyian 'nan, Zan 'lee Piɛri bɛ 'flanɔn "tun "nɛn waa, ɛn wa'a Bali -le 'fluba -tranlɛa dɩ. 'Pian waa -tɔa 'nan, 'o 'vale Zozi nun -a o 'ta wʋla,