Search form

Drɛwɩ (Actes) 4:17

17'Pian -e o "fli zɩɛ, -e -wee 'wɩ 'bɔ 'e vɩlɛ 'e fuila "man "minnun pɛɛnɔn 'va dɩɛ, -kaa 'wɩ 'pla -wlɛ 'klagla 'nan, te o 'wɩ tin 'ba min -tʋ lɛ "nyian -wee Zozi zɩɛ -a 'tɔ da dɩ.»