Search form

Drɛwɩ (Actes) 4:21

21Tɔɔn ɛn tin 'banɔn 'wɩ 'pla "nyian -wlɛ 'klagla 'kpa, ɛn o -si -nɔn -wlɛ 'nan 'o 'kʋ. Tin 'banɔn 'bɔ 'ka -kɔlalɛ -si -tʋ yɩdɩ -a -e 'o 'wɩ 'nɔn -wlɛ "dɩ, kɔɔ minnun pɛɛnɔn a Bali 'tɔ bɔnan 'wɩ nɛn e drɛ bɛ -yee "wɛan.