Search form

Drɛwɩ (Actes) 4:30

30'I 'yie 'plɛblɛ 'ci -kɔɔn 'dʋ -e 'i 'sunɔn 'o -cɛ 'si minnun man -e 'o 'lɛbo "fɔ wɩnun 'lee -cɛ -srɔn "wɩnun drɛ 'i 'suzan 'saun Zozi nɛn yia 'si "va "bɛ -a 'tɔ da.»