Search form

Drɛwɩ (Actes) 4:31

31Zɩ o cɛɛn Bali trʋ 'badɩ man bɛ, ɛn fɛnan nɛn o cɩ 'o cin yɩdɩ bɛ -a -nan nyɔɔndɩ 'sia, tɔɔn ɛn Bali lei 'saun o pɛɛnɔn 'fa, ɛn o Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩdɩ 'sia minnun lɛ te "klan 'ka o ji "nyian dɩ.