Search form

Drɛwɩ (Actes) 4:32

Zozinɔn 'pa 'o cin va 'wɩnun drɛnan

32Minnun pɛɛnɔn nɛn o yi -tɛra Zozi Crizi da bɛ, o drɛ min -tʋwli "a, o ci wɩ a -tʋwli. -Te min -tʋ yɩfɛ a bɛ, te o pɛɛnɔn 'le vɛ nɛn.