Search form

Drɛwɩ (Actes) 4:36

36Levi min -tʋ a o va, waa -ya Sipri 'lɛglɔn 'ji, -a 'tɔ nɛn Zozɛfʋ, ɛn Zozi 'le 'pasianɔn -a 'tɔ 'pa "nyian Barnaba, 'bɛ 'ci 'bɛ cɩ 'nan min nɛn e min "koe -tɔa 'e da.