Search form

Drɛwɩ (Actes) 7:26

26"Bɛ -sru, tʋ cɛɛn te Moizi Izraɛl 'nɔn "fli "ye te o ya 'wɩ 'blɩnan, ɛn e ya "vale e o yei "paamlan. E 'nan -wlɛ 'nan: ‹'An beenun, ka ya "bʋɩnun -a. -Mɛ "le "wɛan nɛn ka 'tɛ "paa 'ka cin da te -a -ci "ka "dɩ?›