Search form

Drɛwɩ (Actes) 7:34

34An 'mɛn minnun nɛn Ezipti bɛ, -wee yra yɩdɩ 'yɩ, an -wee -paandɩ 'man, ɛn an sɔɔnla 'nan -e 'an o 'si nɔanba -ji. -Yee "wɛan, mɛin "paa -sia Ezipti 'lɛglɔn 'ji.›