Search form

Drɛwɩ (Actes) 7:37

37Moizi 'bɔ zɩɛ, -yɛɛ 'vɩ Izraɛl 'nɔn lɛ 'nan: ‹Bali -taa "talɛ Bali 'lewei vɩzan -tʋ nɛn "le 'mɛn 'wɩ 'zʋ bɛ -a 'cɛɛ. -A Bali 'lewei vɩzan zɩɛ, 'ka 'bɔ 'va nɛn e bɔala.›