Search form

Drɛwɩ (Actes) 7:45

45"Bɛ -sru ɛn -tandan 'lein zɩɛ, e -fʋ -kaa tranun -le 'nɛnnun lɔ. Zozue -trɔa o 'lɛ, ɛn o -kʋ -nyɛnlɛa 'lɛglɔn nɛn Bali -a -ji 'nɔn 'pin o 'lɛ bɛ -a -ji. O -kʋ -tandan zɩɛ -a 'lɛglɔn zɩɛ -a -ji, -tandan 'bɔ 'fʋ -nan nun -trilii, ɛn e 'bɔ David da.