Search form

Drɛwɩ (Actes) 7:49

49‹'An Minsan, 'mɛn mingɔnnɛn pɛin a labli 'ji,

ɛn 'trɛ a 'an 'cɛin -trɔa "davɛ -a.

'Kɔn "cɛn "nɛn ka -kɔlaman -a -tɔdɩ -a 'mɛn?

Ɛn nyin zia 'bɛ -kɔan 'an 'flinla "nan "a?