Search form

Drɛwɩ (Actes) 8:32

32'Wɩ nɛn e cɩ -a ta vɩnan Ezai -le 'fluba 'ji bɛ -nyrɛn 'gʋ:

«O -kʋ -a -tɛlɛ "le 'bla 'zʋ,

ɛn o -kʋ -a "le 'bla 'nɛn nɛn

o cɩ -a "cɛ "bʋnan ya'a 'we dɩɛ -yee 'wɩ 'zʋ.

Ya'a 'wɩ 'tʋ 'silɛ "da "dɩ.