Search form

Drɛwɩ (Actes) 9:15

15-A -nan nɛn Minsan "e Anania lɛ 'nan: «'I 'kʋ! -Yɛɛ cɩ 'nan, 'an 'bɔ mɛɛn min 'labɛ -a 'si "va 'nan -e 'e 'mɛn 'nyranman 'pa, 'dʋ -e 'an 'tɔ 'e bɔla 'ji 'lɛglɔn nun 'lɛ, 'lee mingɔnnɛn nun 'lɛ 'lee Izraɛl 'nɔn 'lɛ.