Search form

Drɛwɩ (Actes) 9:27

27-A -nan nɛn Barnaba -a 'kun, ɛn e -kʋ -a Zozi 'le 'pasianɔn 'va, ɛn zɩ Minsan 'e 'fli -kɔɔn Saul lɛ -sia bɛ, 'lee 'wɩ nɛn yaa 'vɩ -yrɛ "bɛ, Barnaba -a 'vɩ -wlɛ. Ɛn zɩ Saul Zozi 'le 'wɩ 'nɔnnɔn 'vɩ 'wein Damas bɛ, Barnaba -a 'vɩ "nyian -wlɛ.