Search form

Drɛwɩ (Actes) 9:39

39Zɩ o 'bɔ Piɛri man bɛ, waa 'vɩ -yrɛ, 'nun tɔɔn ɛn 'o 'vale waa o -kʋ. Zɩ o 'bɔla 'nan nun bɛ, ɛn o -kʋ Piɛri -a 'kɔn "bʋ "ji lou. Lɩmɔnnun pɛɛnɔn nɛn o -sran -ka 'o da bɛ, o pli Piɛri man te o -wua, ɛn o Tabita -le -tralɛ 'lee -yee sɔnun nɛn yaa drɛ te o ya waa bɛ, -a kɔɔn -yrɛ.