Search form

Zan 1:42

42Ɛn e -kʋ Simɔn -a Zozi lɛ.

Zozi -a -nanjɛɛn tɛin ɛn e 'nan -yrɛ 'nan: «Zan -pɩ Simɔn nɛn 'yia, o -taa 'i laabʋlɛ Keva.» Keva 'bɔ nɛn waa ve "nyian Piɛri.