Search form

Zan 10:18

18Min -tʋ 'ka 'mɛn 'belidɩ sia 'an 'lɔ dɩ, 'pian 'an 'bɔ 'bɛ -nɔan 'an 'fli -a. 'Plɛblɛ a 'an 'lɔ -e 'an -nɔn, ɛn 'plɛblɛ a 'an 'lɔ -e 'an 'si "nyian 'e "pa 'ji. 'Wɩ nɛn 'an "tɩ "e 'mɛn 'nan 'an drɛ bɛ, -nyrɛn "bɛ.»