Search form

Zan 10:24

24Ɛn Zuif 'nɔn 'o cin 'yɩ "man, waa laabʋ -yrɔ 'nan: «Tʋ "cɛn "a nɛn, i 'wɩ 'ci "sia 'kʋɛ 'wein -e 'kʋ vɩnan 'kʋ 'ci -tɔɔ "nyian dɩ? -Te min 'sizan 'wɩ 'ji Crizi nɛn 'yia bɛ, 'i -ci 'si 'kʋɛ tɩglɩ.»