Search form

Zan 10:33

33Ɛn Zuif 'nɔn -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «Wa'a vɩlɛ 'nan 'wɩ 'tʋ nɛn yia drɛ "yi "bɛ, -a 'tɔ 'ji nɛn kʋ "ta -kɔlɛ wɛɛnman 'i 'va dɩ, 'pian 'nan i Bali srɔn "le "wɛan. 'I ya min -a ɛn 'i 'fli drɛ Bali -a, -yee "wɛan kʋ "ta -kɔlɛ wɛɛnman 'i 'va.»