Search form

Zan 11:31

31Zuif 'nɔn nɛn o -kʋ -nyɛnlɛa Mari "srɔn "bɛ, zɩ o Mari yɩ e wluan "klɩ e bɔla bɛ, ɛn o sɔɔnla -a -sru. Waa nrɔn 'o 'ji 'nan e "ta -ko -wuɔlɛ 'e "bʋɩ -yrɛ da.