Search form

Zan 11:54

54-Yee "wɛan ya'a "nyian bɔlɛa 'ji Zude 'lɛglɔn 'ji dɩ. 'Pian e 'si Zude, ɛn e -kʋ 'trɛ 'tʋ da "bui "da zia 'fla nɛn waa laabo Efrai bɛ -a da. 'O 'vale 'e -srunɔn 'a o -fʋ 'fla zɩɛ -a da.