Search form

Zan 12:20

Minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ o -ta Zozi 'va

20Minnun nɛn o -kʋ Bali bɔlɛ "fɛdi da Zeruzalɛm bɛ, minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ o -mie a o va.